Раздио пречица (Lycopodiopsida) чине биљне врсте које се убрајају међу најстарије на нашој планети. Сви савремени представници раздјела су вишегодишње зељасте биљке, обично зимзелене, које по облику подсјећају на маховине (Bryales). Међутим, из фосилних остатака види се да су у ранијим епохама живјели и многи дрвенасти облици пречица. Раздио се дијели на дви класе: Lycopodiopsida и Isoetopsida. Једина фамилија преживјелих врста из класе Lycopodiopsida је Lycopodiaceae из реда Lycopodiales. Класа Isoetopsida укључује редове: Selaginellales, Lepidodendrales и Isoetales.

Биљке из раздјела Пречица (Lycopodiophyta)

Класа Ред Породица Врста (научни назив) Врста (народно име)
Lycopodiopsida Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium annotinum Једнољетна црвоточина
Lycopodiopsida Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodium clavatum Кијачаста црвоточина
Lycopodiopsida Lycopodiales Lycopodiaceae Lycopodiella inundata Цретна црвоточина
Isoetopsida Selaginellales Selaginellaceae Selaginella denticulata Зупчаста селагина
Isoetopsida Selaginellales Selaginellaceae Selaginella selaginoides Округласта селагина
Isoetopsida Selaginellales Selaginellaceae Selaginella helvetica Хелветска селагина

Раздио раставића (Equisetophyta) обухвата вишегодишње биљке чланковитог стабла, без сјемена, а самим тим и без цвијета. Листови су им пршљенасто распоређени између свака два чланка. Раздио обухвата три класе: Hyeniopsida, Sphenophyllopsida и Equisetopsida. Врсте из прве двије класе су градиле читаве шуме у карбону, али су до данашњих дана изумрле. Савремени представници припадају трећој класи која броји једну фамилију са једним родом и око тридесетак врста вишегодишњих и зељастих биљака.

Биљке из раздјела Раставића (Equisetophyta)

Класа Ред Породица Врста (научни назив) Врста (народно име)
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum telmateia Велика преслица
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum hyemale Зимска преслица
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum pratense Ливадна преслица
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum palustre Мочварна преслица
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum arvense Пољска преслица
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum ramosissimum Разграњена преслица
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum fluviatile Ријечна преслица
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum variegatum Шарена преслица
Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum sylvaticum Шумска преслица

Раздио папрати или папратњача (Polypodiophyta) се убрајају у једне од најстаријих група виших биљака. Од њих су само старије само риниофите (потпуно изумрле) и пречице, а једнаке су старости са раставићима. У карбону (периоду, пре око 300 милиона година) оне су заједно са дрвенастим раставићима и другим биљкама са спорама градиле велике влажне шуме, чији фосилни остаци сада представљају наслаге каменог угља. Истина, њих је сада нешто мање него ли у прошлим геолошким периодама, али их ипак живи око 300 родова са више од 10000 врста.

Биљке из раздјела Папрати (Polypodiophyta)

Класа Ред Породица Врста (научни назив) Врста (народно име)
Polypodiopsida Polypodiales Aspleniaceae Asplenium adiantum-nigrum Дубна
Polypodiopsida Polypodiales Aspleniaceae Asplenium ruta-muraria Зидна слезеница
Polypodiopsida Polypodiales Aspleniaceae Asplenium ceterach Златињак
Polypodiopsida Polypodiales Aspleniaceae Asplenium scolopendrium Обични јеленак
Polypodiopsida Polypodiales Aspleniaceae Asplenium trichomanes Смеђа слезеница
Polypodiopsida Polypodiales Blechnaceae Blechnum spicant Власаста ребрача
Polypodiopsida Polypodiales Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Орловска бујад
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Cystopteris fragilis Њежна папратка
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Polystichum aculeatum Бодљикава папратњача
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Cystopteris montana Брдска папратка
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Gymnocarpium robertianum Вапненачка ластреја
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Dryopteris dilatata Велика папрат
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Matteucia struthiopteris Смеђа стела
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Cyrtomium falcatum Српаста папратица
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Dryopteris carthusiana Тресетна папрат
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Athyrium filix-femina Шумска бујадика
Polypodiopsida Polypodiales Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas Шумска папрат
Polypodiopsida Hymenophyllales Hymenophyllaceae Hymenophyllum tunbrigense Танколист
Polypodiopsida Hydropteridales Marsileaceae Pilularia globulifera Лоптарка
Polypodiopsida Hydropteridales Marsileaceae Marsilea quadrifolia Четверолисна разноротка
Polypodiopsida Polypodiales Osmundaceae Osmunda regalis Краљевски пујаник
Polypodiopsida Polypodiales Polypodiaceae Polypodium vulgare Обична ослад
Polypodiopsida Polypodiales Pteridaceae Adiantum capillus-veneris Венерине власи
Polypodiopsida Hydropteridales Salviniaceae Salvinia natans Пливајућа непачка
Polypodiopsida Polypodiales Thelypteridaceae Thelypteris palustris Мочварна зеленка
Polypodiopsida Filicales Woodsiaceae Gymnocarpium dryopteris Кисела ластреја
Psilotopsida Ophioglossales Ophioglossaceae Ophioglossum vulgatum Љетни једнолист
Psilotopsida Ophioglossales Ophioglossaceae Botrychium matricariifolium Перолисни мјесечинац
Psilotopsida Ophioglossales Ophioglossaceae Botrychium lunaria Прави мјесечинац